kylsystem

Ett kylsystem (kylartätning) stoppar vattenläckage i kylsystemet/värmesystemet inom 30 min. Kan användas i exempel kylsystem i fordon, värmesystem i byggnader och golvvärmeslingor.

1 produkt

1 produkt